Thursday, June 16, 2011

Ansabe

I hate you. Dahil iniwan mo ako. I love you kahit iniwan mo ako. Galit ako dahil may nanloloko, may mga masasama. Nagmamahal ako kahit may manloloko, kahit may masasama. Sa bawat dahil, may mabubuti o masasama. Sa bawat kahit, may tama o mali. Sinong dapat humusga? Sinong may karapatan para humusga?

-Reign Santana

No comments:

Post a Comment