Wednesday, April 13, 2011

Tanong.

“Gaano katagal ang kaya mong hintayin para maghintay sa taong hindi naman alam na may naghihintay pala sa kanya?”


- #FB

No comments:

Post a Comment